90 let sboru

90 let sboru

V sobotu 10.října 2009 jsme si připomenuli 90.výročí založení sboru. Slavnostní bohoslužby se zúčastnili také členové dalších dvou třineckých sborů a pozvání přijali i hosté – předseda Moravskoslezského sdružení církve Jan Dymáček a tajemník Karel Staněk.

Jan Dymáček v dopoledním kázání hovořil na téma Jan 1,1. „ Na počátku…“ . Zdůraznil, jak je důležité, abychom ke každému počátku přizvali Boha. Pouze tehdy může mít naše konání naději na úspěch. Skupina věřících ve Vendryni si před 90 lety k zakládání sboru skutečně Boha přizvala. Důkazem je rozvíjející se sborové společenství až do dnešní doby.

Odpolední bohoslužba se nesla v duchu vzpomínek na prožitá léta sboru. Vzpomínání probíhalo netradičně – formou prohlížení starých fotografií, které byly současně promítány na plátno a komentovány. Všem účastníkům bohoslužby byla věnována hra, která připomíná putovnání sboru v průběhu let. U příležitosti jubilea byla také vydána kniha o historii sboru. Zazněly rovněž pozdravy z okolních sborů a mnoho krásných písní.

 Nevíme, jak dlouho se ještě budou psát dějiny tohoto světa a zda budeme slavit další jubilea. Jisté je ale to, že se každým dnem přibližujeme k „novému počátku“.  -dl-