Alianční týden

Alianční týden

Zveme vás ke společným modlitbám křesťanských sborů v našem městě. Další ročník Aliančního modlitebního týdne se bude v Třinci konat od pondělí  9.ledna 2012. Ústředním mottem této modlitební iniciativy je „Být jiného ducha“ a tématem je příběh biblického Káleba.

V průvodním materiálu České evangelikální aliance, jakožto pořadatele se praví:

Evropa i Česká republika potřebuje nové Káleby, mladé i staré, kteří se nebojí ani obrů, ale ani selhání své komunity, ale jsou ochotni jít dál. V situaci české i evropské církve je extrémně důležité dívat se na skutečnost kolem nás Božíma očima. Pokud převáží skepse, ztratí se i vitalita a naděje. Proto je možné se inspirovat osobou Káleba, o němž je řečeno, že „byl jiného ducha“. Přinášel zcela jinou perspektivu, než jakou měla většina lidí kolem něj a to i přes vysokou cenu, kterou mohl osobně zaplatit. Prošel si zkušeností historického selhání, bloudění, vymření celé generace svých současníků, kteří nedošli svého cíle, ale také vstupu do zaslíbené země a naplnění osobního zaslíbení, které od Hospodina dostal.

Alianční týden modliteb je celonárodní mezidenominační modlitební iniciativa Evangelikální aliance, která je pořádána již od roku 1856.

Jejím cílem je upevňování jednoty Božího lidu skrze modlitbu a společná vyznání, společné díkůvzdání za uplynulý rok a vyvyšování Hospodina, vzájemné žehnání mezi sbory ve městě nebo v regionu, svědectví z různých sborů, povzbuzení, vyznání potřebnosti druhých církví a respektu k jejich službě.

Program jednotlivých setkání, začátek vždy v 17 hod:

Pondělí    9.ledna     SCEAV Hutník

Úterý      10.ledna    CB Lištná

Středa     11.ledna    AC Oáza

Čtvrtek   12.ledna    LECAV Terasa

Pátek       13.ledna   CASD Folvark

Sobota    14.ledna    CB Chopinova

 -gk-