Dějiny adventismu

Dějiny adventismu

Tím dalším setkáním z řady našich hostů, osobností byl bratr Jiří Piškula, teolog, historik a autor nedávno vydané knihy o dějinách adventismu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. A právě to bylo ústřední téma jeho setkání, kde byly položeny otázky o jeho počinech, záměrech, úskalích této práce a reakcí lidí na tuto publikaci.

Dověděli jsme se například - jak nakládal se získanými informacemi ve státních archívech STB, ÚV KSČ, ale také s obsahy rozhovorů s pamětníky této doby.

Chceme také bratru Piškulovi přát Boží požehnání v jeho práci i životě.

-bs-