Desatero pro život

Desatero pro život

Zveme vás na pokračování cyklu zamyšlení nad významem Biblického desatera pro naší současnost. Určeno pro všechny, kdo chtějí objevovat krásu, moudrost a požehnání Božího zákona.

Program:

Datum

Téma

Řečník

Místo

21.dubna

Nezabiješ

Karel CHLEBEK

Lyžbice

28.dubna

Nesesmilníš

Gustav KLODA

Oldřichovice

19.května

Nepokradeš

Gustav KLODA

Folvark

25.května

O křivém svědectví

Gustav KLODA

Lyžbice

16.června

O žádostivosti a závisti

Marek MIŠKEJ

Oldřichovice

Začátek vždy v 16 hodin odpoledne.

-dl-