Díkůvzdání

Díkůvzdání

Už tradičně požíváme každoročně v září sobotu díků a chval. Nejinak tomu bylo i letos. Sešli jsme se 12. září k odpolední bohoslužbě, abychom Bohu vyjádřili díky za jeho vedení. Zazněly příspěvky, které shrnovaly činnosti v minulém období. Byly také představeny projekty které chystáme. Zaznělo také poděkování všem, kdo se aktivně podílejí na zajištování programu bohoslužeb a pravidelných akcí v průběhu týdne. V současné době, kdy je čas nedostatkovým zbožím je potřeba tuto činnost zvlášť ocenit. Bohoslužba byla zpestřena písněmi.

V podvečer pak následovalo posezení u bohatě prostřeného stolu.  -dl-