Jarní koncerty

Jarní koncerty

Ani v letošním roce neabsentoval náš Třinecký pěvecký sbor svými koncerty. Ten první se konal 8. května v Olomouci. Zpěváci prožili v tomto prostředí celou dopolední bohoslužbu, společný oběd a někteří i procházku v historickém centru města. Pak již nastala odpolední chvíle, kdy jsme se znovu zaposlouchali do překrásných duchovních písní, doprovázených slovy kazatele Gustava Klody. Cítili jsme hezkou atmosféru spolu se svými hostiteli. Nejvýstižnější byly slova jednoho posluchače: „Bylo to něžné duchovní pohlazení“. A tak jsme vděčni našemu Bohu za tyto chvíle, které nejsou v našem životě samozřejmostí.

Ten druhý koncert se konal za dva týdny v naší modlitebně a opět bylo cítit duchovní naplnění těchto chvil. Zazněly známé písně jako: Chvalte Pána, Radujme se křesťané, Blíže jen blíže nebo zhudebněné verše Izaiáše. Ve slově kazatele bratra Gustava Klody jsme slyšeli nabídku, která je směřována ke všem lidem: „Teď je čas, rozhodni se, stačí natáhnout svou ruku a přijmout Jeho pozvání,Jeho dar,Jeho milost.“ 

Díky našemu Bohu za každou chvíli, kterou můžeme prožívat v Jeho blízkosti a také ve společenství jeho dětí.

-bs-