Novoroční verš 2016

Novoroční verš 2016

Vy jste světlo světa. Nemůže zůstat skryto město ležící na hoře.

Tak ať svítí vaše světlo před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mat 5,14.16