Setkání KD

Setkání KD

Měsíc červen patří dalšímu tradičnímu setkání. V neděli 17.6.  jsme zasedli kolem ohně na setkání KD. Jídlo bylo jako vždy velmi chutné a atmosféra dobrá.

Kazatel Gustav Kloda nám vyprávěl zajímavý příběh o misionáři, který pracoval shodou všech okolností v daleké Africe. Přes všechny počáteční útrapy a nezdary, jeho práce přinesla své ovoce a pokračovala i po jeho smrti.

-bs-