Tři setkání s Jiřím Benešem

Tři setkání s Jiřím Benešem

Rút, Jiftách a Jóšijáš - tři postavy, tři silné příběhy. Tři setkání s Jiřím Benešem nám přiblíží osudy a životní příběhy těchto tří starozákonních postav.