Setkávání s osobnostmi

Setkávání s osobnostmi

Po velmi pozitivní odezvě na podzimní přednášky, kdy jsme se setkávali s osobnostmi z různých oborů, jsme se rozhodli pokračovat v tomto projektu i nadále a to tak, že každý měsíc se zde představí nějaký host, chcete-li osobnost.

V sobotu 26.března nás navštívil br. Jaroslav Šlosárek, toho času kazatel ve Zlíně. J.Šlosárek se dlouhá léta věnoval práci s dětmi a mládeží a je známý také kladným vztahem k dobrodružným výpravám v přírodě.

   V odpoledním programu nám přiblížil kanadský Yukon, místo, kde na konci 19.století vypukla „zlatá horečka“. Dobrodruzi z celého světa se sjížděli do Skalistých hor, aby našli svoje štěstí v podobě valounků zlata. Cestou k nalezištím však museli překonat Chilkootský průsmyk. Tato trasa byla později pojmenována jako Stezka zlatokopů a v dnešní době je vyhledávanou náročnou turistickou trasou.

    Také „Jerry“ Šlosárek společně se svými přáteli absolvoval tuto trasu ve Skalistých horách. V poutavém vyprávění jsme mohli prožít jejich čtyřdenní cestu přes Chilkootský průsmyk, obdivodat krásy kanadské přírody a zakusit úzkost z blízkosti medvědů.     

    Průsmyk se podařilo úspěšně překonat a vyprávění možná inspirovalo naše přátele hor k dalším výpravám.