Studijní sobota

Studijní sobota

V sobotu 26.listopadu nás navštívil teolog a učitel Teologického semináře v Sázavě, br.Roman Mach. V rámci dopolední bohoslužby jsme nejprve vyslechli přednášku na téma „Adventistická eschatologie a pokušení dokonalosti“. R.Mach nám přiblížil období, ve kterém vznikal adventismus a vlivy, které při jeho vzniku působily. Zdůraznil také, že předadventní soud je potřeba chápat jako ratifikační, potvrzující správnost Božího rozhodnutí.

V další části bohoslužby pak představil na základě listu apoštola Pavla k Římanům trojí zákon v životě křesťana. Zákon víry, založený na vztahu k Bohu, zákon Kristův, ve kterém Ježíš vysvětluje, že podstatou zákona je láska k Bohu a láska k bližnímu. Třetím zákonem v životě křesťana je zákon Ducha, který nás vede.

V odpolední bohoslužbě pak R.Mach hovořil o tom, jak setkání s Ježíšem může ovlivnit příběh našeho života.

-dl-